Terug naar overzicht
  • Klantvriendelijkheid
  • Veiligheid
  • Haltes en stations

Door de invoering van de OV-chipkaart zijn bemande verkooppunten op de meeste OV-stations overbodig geworden. Daardoor maken de metrostations in Rotterdam – die toch al heel anoniem zijn ingericht – een desolate indruk. Dit komt de reiservaring niet ten goede; meer identiteit en levendigheid is gewenst.

De Flexplek

Daarom de Flexplek: een vaste plek voor tijdelijke informatieverstrekking of verkoop van producten of diensten. Want soms is een bemand informatie- en verkooppunt toch nodig; denk aan campagnes om reizigers te informeren over OV-gerelateerde onderwerpen.
De Flexplek is een gemarkeerde plek op een vaste locatie in het metrostation. De plek is op een aantrekkelijke manier ingericht en heeft voorzieningen zoals een waterpunt en een aansluiting voor elektra – het 'station-stopcontact'. Het biedt ruimte aan een informatiestand maar kan ook gebruikt worden voor verkoop van producten en/of diensten door (lokale) ondernemers. De voorkeur gaat dan uit naar een aanvulling op het bestaande aanbod van eten en drinken, om niet te concurreren met bestaande verkooppunten. Bijvoorbeeld seizoensgebonden producten; in de winter soep, in het voorjaar haring en in de zomer ijs.
De Flexplek zorgt voor meer identiteit, diversiteit en levendigheid in het metrostation. Daardoor wordt het gevoel van (sociale) veiligheid versterkt.

Voor wie

Verhoogt de klanttevredenheid voor de reiziger

Welke aanpak is er nodig om het idee door te voeren?

In de startfase wordt onderzocht waar de plek aan moet voldoen zoals technische eisen, veiligheid en de financiële haalbaarheid. Deze eisen worden vertaald in een ontwerp. Daarna volgt een test-fase in de vorm van een pilot-project op een geschikte locatie; indien succesvol gevolgd door het opzetten van een vergunningensysteem. Hierin wordt de regels vastgelegd; wat mag wel en wat niet verkocht worden, de tijdsduur, etc. De vergunningen brengen geld op waarmee de investeringskosten gedekt worden.
Betrokken partijen: openbaar vervoerbedrijf, gemeente voor vergunningensysteem, lokale ondernemers.

Hoe duurzaam is het idee?

Door het flexibele en tijdelijke karakter is het Flexplek-concept een voorbeeld van de zogenaamde LQC-strategie – Lighter, Quicker, Cheaper – die in de hedendaagse stad steeds meer opgang doet.

Waarom is dit idee het beste idee?

De Flexplek brengt meer identiteit, diversiteit en levendigheid in anonieme metrostations. Daardoor wordt de klanttevredenheid van de reiziger op een positieve manier beïnvloed. De Flexplek is kleinschalig, flexibel en vergt een relatief kleine investering met een maximaal resultaat.

Show navigation