Terug naar overzicht

Kwaliteit, zero-emissie en inspelen op de reizigersvraag zijn de elementen waaraan het busvervoer de komende jaren moet voldoen in de regio Rotterdam Den Haag. Deze onderwerpen zijn uitgewerkt in het Programma van Eisen voor het busvervoer dat is vastgesteld door de 23 samenwerkende gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Lennart Harpe, portefeuillehouder OV-Ontwikkeling van de MRDH: “Wij vragen de toekomstige vervoerders het busvervoer slim te organiseren in aanvulling op het trein- tram- en metronetwerk om de reismogelijkheden voor onze inwoners te versterken.”

Kwaliteit van het busvervoer
De reiziger moet het busvervoer in de regio ervaren als één systeem. Daarom zijn de eisen voor de vier busconcessies bijna overal gelijk en moeten de toekomstige vervoerders zeer nauw met elkaar samenwerken. Reizigers moeten kunnen rekenen op frequent OV, een betrouwbare dienstregeling, actuele reisinformatie en bussen die voor iedereen goed toegankelijk zijn. De klant moet het openbaar vervoer waarderen met minimaal een 7,5 oplopend tot een 7,8 gedurende de concessieperiode. Met de nieuwe busconcessies start de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met het invoeren van het kwaliteitskenmerk R-net op vijf buslijnen.

Lees verder >>

 

Show navigation